Your browser does not support JavaScript!
行政單位

 

新生醫專與北商締結策略聯盟

 

 

104學年度單位預算 [ 2015-09-03 ]
 
102學年度決算書 [ 2015-06-05 ]
 
101學年度決算書 [ 2015-06-05 ]
 
100學年度決算書 [ 2015-06-05 ]
 
 
 
 
 

依行政院行政人事總處104年3月31日總處給字第10400292211號函辦理:

一、104年至106年「闔家安康」公教員工團體意外保險由南山人壽保險股份有限公司獲選承作。

二、辦理期間:自104年4月1日0時起,至106年3月31日2...

 
 
 
 
 
 
102學年度財務報表 [ 2014-11-25 ]
 
 
103學年度單位預算 [ 2014-10-17 ]